Kategori: <span>Edebi Alem</span>

Günümüzde biz insanlar arasında sosyalleştiğimiz birçok ortam mevcut. Lâkin bu ortamların çoğunda anlaşamadığımız sürüyle konu oluyor. Bazen söz ile halledebilirken bazen maalesef ki şiddete başvurabiliyoruz. Taraflar genel olarak haksız olduklarını kabul etmemekle beraber yaptığının yanlış olduğunu söyleyenlere de tepki gösteriyorlar. Peki neden? Yaşadığımız çevre karakterimizin oluşmasında büyük bir öneme sahip. Aile yapımız, etnik kökenler, arkadaş çevremiz, akraba çevremiz gibi faktörler fıtraten bizi oldukça etkiliyor. Eğitim de anne karnında başlamaz mı zaten?

[Toplam: 1   Ortalama: 5/5]

Edebi Alem

Bu zalim hicrandan beri

Sayısız göz yaşım,

Binlerce takvim yaprağım,

Bir o kadar da uykusuz gecem birikti!

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

Edebi Alem

Yalnızım, yapayalnız
Yarasının kıvrımlarına karışmış ürkek ceylan gibi saklambaçlı gözlerim ,
arıyordu kalabalık olmayı.
Hava kararmış,
çekilmişti herkes odasına.
Kasvet, vehim ve senle kalırdık.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

Edebi Alem

Duydum ki pek mutluymuşsun bu sıralar
Açıkçası şaşırmadım
Saçlarının altındaki gizemden
Derin yaralarına kadar tanırım seni
Bu sensin üzülemezsin

[Toplam: 3   Ortalama: 5/5]

Edebi Alem

Gönlüm, makber sayfasını araladı.
Merhametini gözüm aradı.
Sevmenin helalini  ben yaşadım.
Özlenmenin günahını, sen öde.

[Toplam: 1   Ortalama: 5/5]

Edebi Alem

MODERNİZM VE DİSTOPİK TOPLUM

Modern dünya ile birlikte toplum distopik bir hal almıştır. Bunun arkasında modernizmin getirmiş olduğu bir takım sorunlar yer alır. İnsanların modernite ile birlikte hep yarını düşünmesi ve geçmiş ile bağlarını koparma derecesine varması ile büyük boşluğa düşmüştür. Bu düşüş esasında bireysel olmakla beraber tümevarım sebebiyle tüm toplumları etkilemiştir. Daha sonra kapitalizmin de devreye girmesi insanları sosyal olarak daha da geriletmiştir. Bireylerin daha fazla kazanç için daha fazla çalışmaya vakit ayırıp, toplumsallıktan soyutlanması, toplumsal düzenin distopik bir hal almasına sebebiyet vermiştir.

[Toplam: 2   Ortalama: 5/5]

Edebi Alem

Yanımda olduğun

O harikulâde gecelerde,

Seher vaktine

Erişmek istemem hâlen.

[Toplam: 1   Ortalama: 5/5]

Edebi Alem

Sönük bir yerdeyiz,
Her gün hafakanlar basıyor,
Günaha dolanmış zihnimizi…

[Toplam: 1   Ortalama: 5/5]

Edebi Alem

Mekân etmişsin parsel parsel fikr-i ruhumu,

Hicret etmiş tüm kafiyeler,işgal etmiş hududumu..

[Toplam: 4   Ortalama: 5/5]

Edebi Alem

KARANLIK GENÇLİK

Türkiye Batılılaşma sürecinde Batının pozitivist eğitim anlayışına göre Eğitimini yapılandırmış olduğundan bu eğitim anlayışının çıktıları olarak gençlik, İslam ile sorunlu bir zihni alt yapıya sahip olarak yetiştirilmiştir. Bu pozitivist eğitim anlayışının Türkiye’de gençlik zihniyet yapısında çeşitli sorun alanları oluşturmuştur. Bunların başında gençliğin pozitivist zihniyet temelli eğitim verilerek dünyevileşmesi, maddeci, markacı yetiştirilerek, adeta Protestan ahlakı ilkesine göre sadece dünya hayatında başarılı olmaya endekslenmiş bir bakış açısı içinde yetiştirilmiştir. Öte yandan, her insanın hem kendisine hem de toplumunun milli ve manevi değerlerini koruması gerektiği sosyal şuurundan yoksun bırakılması sorundur.. Gençlik ya kendi kabuğuna çekilip sosyal medyanın esiri olmaktadır ya da toplumun diğer fertlerinden geri kalmamak için bir takım rağbet gören maskeler kullanmaktadır. Böyle olunca da ilim, bilim ve kitap ile arasını açmaktadır. Bunlara arası açıldığı zaman da geçmişten gelen kültür birikimi kesintiye uğramaktadır.

[Toplam: 2   Ortalama: 5/5]

Edebi Alem