0

Bir aslan yol aldı yol geçti
Ceddi vatanı düşmana teslim etmedi
Dergahı alemde seni zikreden erler
Şimdi omuz omuza değdi
Yer inledi gök dinledi
Vatan-ı perişan etmedi


Esti kuzeyden rüzgarlar
İnsanlık görmedi böyle zemheri
Taş yuttu tek kelam etmedi
Dava hak sahibini buldu
Zalıme merhamet gelmedi
Bir damla su, bir avuç dünyalık
Adam olmayanlara ne adamlık etti
Haddi aşan tekfur
Seni toprakta kabul etmedi..

0