Kategoriler
Recaizade Mahmut Ekrem

Yâd Et

Vakta ki gelip bahâr…Yekser
Eşyâda ‘âyân olur tagayyîr,
Vakta ki hezâr-i ‘aşk-perver
Yapraklar ile edip tesettür
Bilmem kime karşı hasretinden
Bâşlar nev-hâta bî-te’ahir…

Kategoriler
Recaizade Mahmut Ekrem

Recaizade Mahmut Ekrem’in Eserleri

ŞİİR:

  • Nağme-i Seher (1871)
  • Yadigâr-ı Şebâb (1873)
  • Zemzeme (3 cilt, 1883-1885)
  • Tefekkür (düzyazı ile karışık, 1888)
  • Pejmürde (düzyazı ile karışık, 1893)
  • Nijad Ekrem (2 cilt, anılarla birlikte, 1900-1910)
  • Nefrin (1914)

ROMAN:

  • Araba Sevdası (1896-1963)