Kategoriler
Şiir Pusulası

İlm-i Ledün (İlhamla Öğrenilen İlim)

“Kâinâtın gözdesi” olmak gerek diyorsan,
Âlemlerin alemi, bir tılsım uzatmakta.
“Habîsâtın sözdesi” olmak gerek diyorsan,
Tahtel’arzın en dibi, seni kucaklamakta.

Kategoriler
Şiir Pusulası

Kûşe-i Ferag

Gecenin bir ortası, saksıda siyah lâlem. 

Girifte saplanmış masamın bucağındayım.

Bileğimin ucunda tükenen cinsten kalem.

Masamdaki müsveddeliği taşırmaktayım.

Kategoriler
Şiir Pusulası

Ehl-i Cezbe

Ben birazcık deliyim,
Az biraz da Velî’yim,
Yürüyorum yolunda,
Aylardan zemherîyim.

Kategoriler
Şiir Pusulası

Bir Evin Odası

Bir evin odası, saat gece 5.6…
Ölümün olduğu her yer gibi burası da benim değil.
Bedenim bu duvarlara çok karıştı,
Ancak rûhum asla!

Kategoriler
Şiir Pusulası

Yanılmış ve Yanmışım

Taşlı yolum, cânını seviyorsan yol değil.
Yaslı yüreğim bir dertli daha istemem.
Dört duvar; ağzı yok, bir kulak ediyor.
Bir kelam döksem dünya dört duvar etmiyor.

Kategoriler
Şiir Pusulası

Firkat Değil, Taleb-i Visal

Uyanınca bir yeni sabâha,
Gün, aydınlatma çehremi!
Diyebilir mi insan,
Diyebilir mi hiç, bakma yüzüme aynam;
Yaslama dertli gönlünü başıma şapkam.
Ve konuşma lâl duvar,
Küf tutma yaslı tavan,
Kanamaktan kabuk bağlayan âmâ yaram.

Kategoriler
Şiir Pusulası

İyi Adam ve Mes’ele

Mes’ele, Tâhir ya da Zühre olabilmekte değil!
Evet, kabulleniyorum:
Tâhir olmak da zor,
Zühre olmak da…
Ancak asıl mes’ele adam olmakta, vesselam!