0

“Kâinâtın gözdesi” olmak gerek diyorsan,
Âlemlerin alemi, bir tılsım uzatmakta.
“Habîsâtın sözdesi” olmak gerek diyorsan,
Tahtel’arzın en dibi, seni kucaklamakta.

Bu âleme bir sen gerek, bir de senden ötesi.
Diyordu Bizim Yunus, geldi öteden sesi.
En güzel hüsniyyâtmış, bu yüreği Yaradân.
Geçti aradan zaman, hatırlarım anbeân.

•ÂHÂR•

0