9+

İşi riyakârlık, düzenbaz olan
Şahsiyetsizlere yazıklar olsun
Lâyık olmadığı makama konan
Şahsiyetsizlere yazıklar olsun

Kendini dağların üstünde gören
Yüz döküp kılıktan kılığa giren
Desise üstüne desise ören
Şahsiyetsizlere yazıklar olsun

Kıskançlık kirinden ölen, dövünen
Olmayan ünvanla, namla övünen
Halbuki arkadan sayıp sövülen
Şahsiyetsizlere yazıklar olsun

Bir lokma ekmeğe kuyruk sallayan
Üç kuruş çıkara fırsat kollayan
Köşe kapmak için elçi yollayan
Şahsiyetsizlere yazıklar olsun

Yiğitlik gününde meydandan kaçan
Tehlike geçince sahneye uçan
Kendine kahraman rolünü biçen
Şahsiyetsizlere yazıklar olsun

Millete yalandan zır zır bağıran
Salyaya, sümüğe, sele boğulan
Pazarlanmak için meddah çağıran
Şahsiyetsizlere yazıklar olsun

Liyâkat kisvesi bir gün giymeyen
Edep mektebine milim girmeyen
Erdemlik pâyesi nedir bilmeyen
Şahsiyetsizlere yazıklar olsun

Yüzü kızarmayan, arı olmayan
Tükürseler bile hiç aldırmayan
Alkış almak için ayak yalayan
Şahsiyetsizlere yazıklar olsun

Menfaati yoksa selam vermeyen
Yalakalıklardan geri gelmeyen
İnsanlıktan zerre nasiblenmeyen
Şahsiyetsizlere yazıklar olsun

Kodaman kollayan, yanında duran
Sahte tebessümle hal hatır soran
Çalarak, çırparak karın doyuran
Şahsiyetsizlere yazıklar olsun

Bukalemun gibi sinsice giden
Her türlü boyaya giren âniden
Kutsi değerleri istismar eden
Şahsiyetsizlere yazıklar olsun

Zahirde aleni, mert sözlü olan
Gerçekte yaptığı sır, gizli olan
Bir değil, beş değil on yüzlü olan
Şahsiyetsizlere yazıklar olsun

Vazife gereği posta oturan
Şu mezkur güruha köprüler kuran
Adeleti yerle yeksan batıran
Şahsiyetsizlere yazıklar olsun

İbrahim Kartal
(Fatih İlçe Vaizi)
Eylül 2020

9+